Εισαγωγές / Εξαγωγές / Αντιπροσωπείες / Διανομές
Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15
Τ.Κ. 57008
Θεσσαλονίκη
τηλ : +30 2310 670552
email: info@komesi.com